Σχεδιασμός 3D-2D

Η MSSL και οι συνεργάτες της παρέχουν πλήρη υποστήριξη στον σχεδιασμό τρισδιάστατων αντικειμένων με την χρήση διάφορων λογισμικών όπως SolidWorks, Inventor,

AutoCAD 2D, Catia. Οι συνεργάτες της MSSL έχουν πάνω από 10 χρόνια

εμπειρίας δουλεύοντας στις μεγαλύτερες βιομηχανίες της χώρας και είναι

όλοι τους πιστοποιημένοι από τις εταιρείες

που παρέχουν τα λογισμικά στην αγορά.

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom